Governo

Prefeito

Luis Antonio Biscaia - PSC

Vice-Prefeita

Rosilene Vonsovicz Weber - PSC